อุตสาหกรรมชามะลิและดอกมะลิ “อำเภอเหิงเสี้ยน” มีมูลค่ารวมกว่า 1.8 หมื่นล้านหยวน


การประชุมเพื่อประเมินมูลค่าแบรนด์สินค้าของประเทศจีนประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยสมาคมส่งเสริมการสร้างแบรนด์แห่งประเทศจีน สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน คณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสมาคมการประเมินค่าแห่งประเทศจีน โดยที่ประชุมได้ประเมินว่า อุตสาหกรรมชามะลิและดอกมะลิของอำเภอเหิงเสี้ยน เมืองหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.8 หมื่นล้านหยวน

อำเภอเหิงเสี้ยนมีชื่อเสียงในฐานะ "ดินแดนแห่งดอกมะลิ" และได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางของโลกด้านการผลิตชามะลิและดอกมะลิ ประวัติความเป็นมาของการปลูกดอกมะลิในอำเภอเหิงเสี้ยนเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 400 ปีที่แล้ว และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ รัฐบาลท้องถิ่นอำเภอเหิงเสี้ยนได้พยายามปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน จีนมีเกษตรกรกว่า 330,000 คนที่ปลูกดอกมะลิบนพื้นที่ 10,000 mu และผลิตดอกมะลิได้ 80,000 ตันต่อปี นอกจากนั้นยังมีโรงงานผลิตชามะลิ 130 แห่ง และมีการจำหน่ายชามะลิราว 60,000 ตันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ มีการประเมินว่าผลผลิตชามะลิและดอกมะลิจากอำเภอเหิงเสี้ยนคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของผลผลิตทั้งหมดในประเทศ และมีสัดส่วนถึง 60% ของผลผลิตทั้งหมดทั่วโลก ส่งผลให้อำเภอเหิงเสี้ยนเป็นฐานการผลิตชามะลิและดอกมะลิที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ ทางรัฐบาลท้องถิ่นอำเภอเหิงเสี้ยนจึงพยายามสร้างระบบอีคอมเมิร์ซที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนบนอินเทอร์เน็ตได้ โดยในปี 2558 อำเภอเหิงเสี้ยนเป็นอำเภอแรกในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงที่ร่วมมือกับบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba เพื่อสร้างศูนย์บริการอีคอมเมิร์ซ 500 แห่งในพื้นที่ชนบท และในปัจจุบัน ผู้ผลิตชามะลิในอำเภอเหิงเสี้ยนเกือบ 100 รายได้เปิดร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Tmall ของ Alibaba

ขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่นอำเภอเหิงเสี้ยนยังใช้ประโยชน์จากผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุซีลีเนียมในการเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูง ส่งผลให้ปัจจุบันอำเภอเหิงเสี้ยนมีชื่อเสียงในฐานะ "พื้นที่สาธิตการทำเกษตรสมัยใหม่แห่งชาติ" "ดินแดนแห่งการเพาะเห็ดกระดุมของจีน" "ดินแดนแห่งข้าวโพดหวานของจีน" และ "ดินแดนแห่งการทำข้าวปายาสแบบดั้งเดิมของจีน"

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหนานหนิง

สมาชิกหมายเลข 8720
26 ธ.ค. 2559 11:19 น.
  แสดงความคิดเห็นกระทู้ที่คุณอาจสนใจ

Back to top